Naše přednosti

 • zkušenosti z posledního volebního období v rámci zastupitelstva, a to včetně kontrolního i finančního výboru

 • znalost běžících problematik v rámci fungování Města Štíty

 • pracovní zkušenosti z managementu úspěšných společností

 • dobrá znalost prostředí všech městských částí

 • snaha o transparentní řešení všech problematik

 • rovný přístup ke všem občanům, zájmovým skupinám a problematikám

 • ctíme práci a skutky našich předků, umíme se slušně chovat

 • zkušenosti s řešením dotačních titulů

 • nové obzory umožňující využití nových trendů

 • celková znalost koncepčně nových řešení

 • rozličné kvalifikace nám umožňují řešit mnoho problematik svépomocí

 • jazyková vybavenost nám umožňuje řešit věci bez nutnosti vstupu třetích osob

 • reprezentujeme vzdělané, dravé, ale rozumné progresivní mládí nejen viz. statistika

Politické uskupení věkový průměr kandidátů počet akademicky vzdělaných kandidátů
KSČ 58,7 0
ZDRAVÉ ŠTÍTY, dobrá adresa! 46,5 3
POLITICKÉ HNUTÍ NESTRANÍCI 31,6 7
KDU-ČSL 45,5 3
ODS 48,3 3