Co nabízíme?

  • zkušenosti z posledního volebního období v rámci zastupitelstva, a to včetně kontrolního i finančního výboru

  • znalost běžících problematik v rámci fungování Města Štíty

  • slušné a konstruktivní jednání

  • dobrá znalost prostředí všech městských částí

  • transparentní řešení všech problematik

  • rovný přístup ke všem občanům, zájmovým skupinám a problematikám

  • ctíme práci a skutky našich předků, umíme se slušně chovat

  • nové obzory umožňující využití nových trendů a technologií

  • rozličné kvalifikace nám umožňují řešit mnoho problematik svépomocí